Vedtægter

skolens nuværende vedtægter er godkendt  af skolens repræsentantskab på repræsentantskabsmødet d. 7. sept. 2020 og det ekstraordinære repræsentantskabsmøde d. 19. okt 2020 og offentliggjort på skolens hjemmeside dec 2020. Ministeriets seneste godkendelse af vedtægter er fra d. 25. april 2002.

Oprindelige vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling 5. april 2001.

KFUM og KFUK i Danmark

Skolen er godkendt som efterskole fra 1. august 2002 jvnf. brev af 25. april 2002 fra Undervisningsministeriet

Se Gældende vedtægter

Værdigrundlag

Skolens værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn. Skolen arbejder ud fra den evangeliske lutherske folkekirke og på grundlag af KFUM og KFUK i Danmark og

Y’s Men International, Region Danmark

Dermed ser vi som skole alle mennesker som Guds skabninger og det enkelte menneske som unikt med iboende evner og kompetencer. Vi er således pligtige til altid at søge efter livsnerven i hver enkelt elev.

Formålet er at bibringe eleverne personlig og faglig udvikling, så de udvikler kompetencer til at indgå i tilværelsens mangeartede udfordringer med et højt selvværd og bevidsthed om egne evner. Det indebærer også evnen og viljen til at tage aktiv del i såvel samfundsmæssige som kirkelige fællesskaber. Dette søges bl.a. opnået ved at tilstræbe at alle medarbejdere er personligt indlevet i og arbejder for skolens formål