8. 9. eller 10. klasse

Efterskole med tilbud til ord- og talblinde

Du kan gå på efterskole i 8. 9. eller 10 klasse – hos os blive mange elever i 2 år.

Danser bogstaverne?

Er du ordblind eller har andre skrive-/læsevanskeligheder? Kontakt os og hør mere om vores efterskoles tilbud til ordblinde.

Dokumentation for ordblindhed kan være ordblindetest eller en beskrivelse fra lærer eller læsevejleder – evt. PPR

Hopper tallene?

Er du talblind eller har andre matematikvanskeligheder. Kontakt os uforpligtende og hør mere om vores tilbud til dig der er talblind

Dokumentation for talblindhed kan være test eller en beskrivelse fra lærer eller vejleder – evt. PPR

Svigter koncentrationen ?

Har du ADHD eller ADD eller andre koncentrationsvanskeligheder?

Dokumentation for ADHD eller ADD er en PPR-udtalelse eller en udredning.