Medarbejdere

NM

Forstander (NM)

Niels Martin
Hougaard Sørensen

Underviser i:
Fællestimer, Historie, Samfundsfag

  +4575756084

  Send e-mail

PG

Viceforstander (PG)

Peter Gundersen

Underviser i

Matematik

Pædagogisk Leder (KY)

Bodil Kynde

Underviser i:

Dansk

Varetager: Optagelse af elever, trivsel på skolen.

Sekretær (BB)

Bodil Birkbak

Varetager:
Bogholderi, elevøkonomi,
forældreinformation

TH

Sekretær (TH)

Tina Handberg

Varetager:
Afgangsprøver, elevoptagelse, forældreinformation

AF

Lærer (AF)

Alexander Fangel

Underviser i:

Matematik, Samfundsfag, Kristendom, Geografi, Historie, Gamification, Mountainbike

Varetager: Marketing og uddannelsesvejledning

AD

Lærer (AD)

Anders Primdahl Dolmer

Underviser i:

Matematik, Fysik/Kemi, Outdoor, Klatring, Kano/Kajak

BJ

Lærer (BJ)

Bodil Jespersen

Tillidsrepræsentant

Underviser i:

Dansk, Geografi, Glasværksted

Varetager:
Uddannelsesvejledning

Lærer (CD)

Caroline Damsbo

Underviser i:

Matematik, Outdoor, Kristendom, Projekt 10

CF

Lærer (CF)

Casper Kobberøe Fink

Underviser i:

Matematik, Historie, Samfundsfag, Discgolf, Fodbold, Idræt

IT-vejleder

Lærer (EB)

Emily Brahm

Underviser i:

Dansk, Kristendom, Designexpressen, Håndværk og design

Lærer (HL)

Helle Langager Øxenbjerg

Orlov

HM

Lærer (HM)

Henrik Mortensen

Underviser i:

Idræt, Fysik/kemi, Volleyball, Badminton

Lærer (JAB)

Jakob Brahm

Underviser i:

Matematik, Engelsk, Gamification, Fitness, Projekt 10

Lærer (MA)

Mette Alstrup

Underviser i:

Dansk, Engelsk, Tysk,

IT-vejleder

MF

Lærer (MF)

Michael Filyo

Orlov

MH

Lærer (MH)

Maria Hove

Barselsorlov

Lærer (MJ)

Malene S. Jeppesen

Underviser i:

Dansk, Tysk, Håndværk og Design, Designexpressen

Varetager: Uddannelsesvejledning

 

Lærer (MG)

Mette Gerlev

Underviser i:

Dansk, Engelsk, Musik

Me&We Ambassadør

MN

Lærer (MN)

Mia Lykke Nielsen

Underviser i:

Dansk

Lærer (MS)

Marie Sønderskov

Underviser i:

Dansk, Engelsk, Stil På Dit Liv, Projekt 10

Lærer (MY)

Michael Yde

Underviser i:

Dansk, Fodbold, idræt

Me&We ambassadør

Lærer (THY)

Tina Henneberg Hyldborg

Underviser i:

Dansk, Engelsk, Stil På Dit Liv, Idræt

Køkkenleder (EA)

Else Andersen

Varetager:
Syge elever, kostvejledning

MD

Køkkenassistent (MD)

Mette Dahl Kirk

Varetager:
Elever i køkkenet

Køkken/rengøring (JU)

Bodil Just

Står for rengøring på skolen og er samtidig køkkenassistent

RH

Pedel (RH)

René Hansen

Skolens uundværlige supermand 🙂

BN

Pedelmedhjælper (BN)

Bjarne Søballe

 

JN

Pedelmedhjælper (JN)

Jens Nielsen