Ansøgningsskema

Optagelsesprocedure

For at blive optaget som elev skal du:
  • Udfylde og sende nedenstående ansøgning
  • Vedhæfte dokumentation for læse/skrivevanskeligheder (ordblindetest) samt udtalelse fra skole
  • Besøge skolen til infoaften og have en samtale med en medarbejder.
Derefter behandler vi optagelsen og giver besked om du er optaget.

 

Undertegnede forælder er indforståede med denne ansøgning

Forælder info

Vi kan først begynde optagelsesarbejdet når der foreligger følgende:

  • Dokumentation for elevens læse-/skrivevanskeligheder eller matematikvanskeligheder, fx ordblindetest.nu, PPR-papirer eller lignende.
  • En skoleudtalelse/elevplan.

Du kan vælge flere filer på én gang