Gennemsnitskarakterer på skolen

Kan ses på Undervisningsministeriets hjemmeside

Prøver

Skolen fører op til Folkeskolens prøver i alle fag.
Der kan gives dispensation i enkelte fag eller enkelte discipliner, efter en faglig vurdering af skolens lærere og leder og efter aftale med hjemmet.

Tyskundervisningen foregår som valgfag på skolen.

Folkeskolens 10. klasses prøver tilbydes i dansk, engelsk og matematik.
Du kan også vælge at tage de obligatoriske prøver fra 9. når du går i 10.