Velkommen ombord på
Design-ekspressen

Her vil du blive introduceret til en bred vifte af materialer og teknikker. Vi tager udgangspunkt i forskellige overordnede temaer, som udfoldes fra mange vinkler.
Temaerne kunne f.eks. være trykteknikker, redesign, betonstøbning eller filtning.

Rejsen
Som passager på Design-ekspressen er du med på en spændende rejse fra afgang til destination.

Læreroplæg
Her introduceres det kommende tema, baggrundsviden, materialekendskab, værktøj og arbejdsgange.

Værktøj
Temaets værktøj og teknikker uddybes og afprøves.

Designproces
Dette er toges vigtigste vogn. Det er her passageren bruger det meste af tiden på rejsen. Det er også her nye kundskaber tilegnes. Fra idé til produkt.

Produkt
Ved rejsens ende står vi alle med et produkt i hånden.
Temaet afsluttes med fælles udstilling hvor slutresultatet fremvises.

Destinationen
Målet for Design-ekspressens passagerer er, gennem de kreative processer og faget som helhed, at opleve at kreativiteten gror og vokser i processen; og at opnå nye færdigheder man ikke vidste man havde inden året startede.