Valgfag

Valgfag er delt op i 3 perioder – efterår, vinter og forår.

Der skal vælges idrætsfag 1 time/dag

Derudover mellem 2 og 5 lektioners valgfag/uge.

Profilfag

De findes i blokke på 3 lektioner en eftermiddag om ugen.

Derudover er der hele dage med tur eller fordybelse på skolen efterår og forår.