Kulturfag

Kulturfag er obligatorisk i 9. klasse og består af: kristendom, samfundsfag og historie. Hvert fag er tildelt én lektion om ugen.

Formålet for kulturfag på Lystruphave Efterskole er at undervise eleverne i at være demokratiske borgere i et demokratisk samfund. Eleverne skal danne sig en forståelse af aktuelle samfundssituationer, samt forstå historiske-paralleller til vores samtid. Desuden skal eleven danne sig kendskab til forskellige religioner og arbejde med etiske dilemmaer og filosofiske tilgange til viden og tro.