LST-teknologi

Læse- og skriveteknologier er en stor hjælp til mennesker med ordblindhed. På Lystruphave arbejder vi aktivt med disse hjælpemidler til ordblinde – som gør det lettere at læse og skrive. Vi anbefaler, at vores elever bruger programmet AppWriter, men vi tilbyder hjælp til andre hjælpeprogrammer som f.eks. IntoWords eller CD-ord. Bruger du andre apps, så hjælper vi også gerne der. Vi støtter op om diktering via både PC og mobil og eleverne lærer at bruge diktering ifbm. de skriftlige prøver, hvor der også arbejdes med at genkende ordforslag. Formålet er at eleven bliver superbruger af de hjælpeprogrammer, der må benyttes til en FP9 og FP10 afgangseksamen.

Hjælpemidler er i dag en integreret del af hverdagen for mange ordblinde og vi benytter programmerne i alle udskolingens fag.