Gennemsnitskarakterer på skolen

Prøver

Skolen fører op til Folkeskolens prøver i alle fag.
Der kan gives dispensation i enkelte fag eller enkelte discipliner, efter en faglig vurdering af skolens lærere og leder og efter aftale med hjemmet.

Tyskundervisningen foregår som valgfag på skolen.

Folkeskolens 10. klasses prøver tilbydes i dansk, matematik, engelsk og tysk.
Du kan også vælge at tage de obligatoriske prøver fra 9. når du går i 10.

Overgangsfrekvens

Her kan du se undervisningsministeriets statistik på overgangsfrekvens f0r 9. klasse til f.eks. ungdomsuddannelserne, 3 mdr. efter afslutning af grundskolen.

Overgangsfrekvens