Dansk

På Lystruphave Efterskole har vi ekstra fokus på elever med ordblindhed og andre indlæringsvanskeligeheder.

Vi arbejder videre fra, hvor du er fagligt og frem mod målet som er at du lærer mest muligt om det danske sprog og kan gå op til  folkeskolens prøver.

Vi tilbyder hjælp til dig, der er gået i stå i skolen – eller aldrig rigtig har fået gang i det.