Engelsk - Lystruphave

Engelsk

På Lystruphave Efterskole tilbyder vi engelsk på flere niveauer, lige fra begynderhold for dig, der ikke har haft så meget engelsk før, til øvede hold, der arbejder frem mod afgangsprøve. Vi er på forkant med digitale hjælpemidler, så ordblindhed ikke bliver en forhindring for at klare sig godt. Der er mulighed for både FP9 og FP10.