Vil du besøge skolen?

Vi holder løbende infoaftner, hvor du har mulighed for at besøge skolen.

Jesper Karkov(lærer) og/eller Niels Martin Sørensen(forstander), vil stå for præsentation af skolen kl. 19.00.

Efter præsentation af skolen vil elever vise rundt på skolen og Jesper Karkov og Niels Martin Sørensen vil holde optagelsessamtaler.

Du kan tilmelde dig kommende infoaftenen nedenfor.