Hvad koster det at gå på Lystruphave Efterskole?

Et efterskoleophold på Lystruphave er selvfølgelig uvurderligt…. men ønsker du alligevel at finde en pris i kroner/øre kan du:

Klikke HER for at beregne prisen for et efterskoleophold på Lystruphave Efterskole

Retningslinjer for økonomisk støtte på Lystruphave Efterskole?

Udarbejdet dec. 2021

Vejledning til individuel støtte for skoleåret 22/23

Skolen har en pulje penge, der kan benyttes til støtte for betaling af skolepengene under følgende vilkår. Vi gør opmærksom på at puljen kan blive brugt op, så støtten kan afhænge af om alle midler er bevilget forud for ansøgningen. Du kan tidligst få en ansøgning behandlet, når statsstøtten til forældrebetalingen for dit barn er kendt. Ved ansøgning modtager du en tidsramme for behandling af din ansøgning.

Nedgang i indtægt

Hvis husstandsindkomsten på elevens bopæl er formindsket i forhold til år 2020, grundet evt. arbejdsløshed, skift af arbejde, pension, sygemelding eller andet, kan der anmodes om en beregning på baggrund af den aktuelle indtægt i stedet. Man er forpligtiget til at meddele skolen, hvis baggrunden for dette tilskud ændres.

Husstandsindtægt under kr. 365.000 i 2020

Vi opfordrer til at ansøge kommunen om tilskud til skolepengene på baggrund af, at ordblinde elever har særlig gavn af et efterskoleophold.
Hvis du derefter ønsker det, kan skolens ansøges om tilskud. Her giver skolen op til 125 kr./uge. Det vil sige 5.250 kr. for et helt skoleår.

Husstandsindtægt mellem kr. 365.000 og 465.000 i 2020

Vi opfordrer til at ansøge kommunen om tilskud til skolepengene på baggrund af, at ordblinde elever har særlig gavn af et efterskoleophold.
Hvis du derefter ønsker det, kan skolens ansøges om tilskud. Her giver skolen op til 50 kr./uge. Det vil sige 2.100 kr. for et helt skoleår.

Forældre med 2 børn på efterskole samtidig og indtægt under kr. 465.000

Hvis husstandsindtægten i 2020 er under 465.000 kr. og du samtidig har 2 børn på efterskole (ikke nødvendigvis begge børn på Lystruphave Efterskole) kan du ansøge skolen og vi vil på denne baggrund give op til 125 kr./uge. Det vil sige 5.250 kr. for et helt skoleår. Dette kan kombineres med en af de øvrige tilskudsmuligheder.

Elever der går på efterskolen for 2. år

Er det 2. år på Lystruphave Efterskole og er husstandsindtægten i 2020 under 465.000 kr., kan søges om tilskud til efterskoleopholdet.
Vi giver op til 238 kr./uge. Det vil sige 9.996 kr. for et helt skoleår.
Tilskuddet kan kombineres med andre tilskudsmuligheder.

Individuel vurdering

Det er muligt at ansøge skolen om støtte af andre årsager end det ovenstående. Dette vil kræve en individuel beskrivelse af årsagen for ansøgningen og dokumentation af behovet. Bl.a. et budget for husstanden.

Du kan sende din ansøgning via dette link https://www.lystruphave.dk/kontakt/sikker-post-til-skolen/