Hvad koster det at gå på Lystruphave Efterskole?

Et efterskoleophold på Lystruphave er selvfølgelig uvurderligt…. men ønsker du alligevel at finde en pris i kroner/øre kan du:

Klik HER for at beregne prisen for et efterskoleophold på Lystruphave Efterskole

Retningslinjer for økonomisk støtte på Lystruphave Efterskole?

Opdateret april 2023

Vejledning til individuel støtte for skoleåret 23/24

Skolen har en pulje penge, der kan benyttes til støtte for betaling af skolepengene under følgende vilkår. Vi gør opmærksom på at puljen kan blive brugt op, så støtten kan afhænge af om alle midler er bevilget forud for ansøgningen. Du kan tidligst få en ansøgning behandlet, når statsstøtten til forældrebetalingen for dit barn er kendt. Ved ansøgning modtager du en tidsramme for behandling af din ansøgning.

Nedgang i indtægt

Hvis husstandsindkomsten på elevens bopæl er formindsket i forhold til år 2021, grundet evt. arbejdsløshed, skift af arbejde, pension, sygemelding eller andet, kan der anmodes om en beregning på baggrund af den aktuelle indtægt i stedet. Man er forpligtiget til at meddele skolen, hvis baggrunden for dette tilskud ændres.

Husstandsindtægt under kr. 465.000 i 2021

Vi opfordrer til at ansøge kommunen om tilskud til skolepengene på baggrund af, at ordblinde elever har særlig gavn af et efterskoleophold.
Hvis du derefter ønsker det, kan skolens ansøges om tilskud. Her giver skolen op til 10.000 kr i tilskud

Forældre med 2 børn på efterskole samtidig og indtægt under kr. 470.000

Hvis husstandsindtægten i 2021 er under 470.000 kr. og du samtidig har 2 børn på efterskole (ikke nødvendigvis begge børn på Lystruphave Efterskole) kan du ansøge skolen og vi vil på denne baggrund give op til 5.000 kr. for et helt skoleår. Dette kan kombineres med en af de øvrige tilskudsmuligheder.

Elever der går på efterskolen for 2. år

Er det 2. år på Lystruphave Efterskole og er husstandsindtægten i 2021 under 470.000 kr., kan søges om tilskud til efterskoleopholdet.
Vi giver op til  10.000 kr. for et helt skoleår.
Tilskuddet kan kombineres med andre tilskudsmuligheder.

Individuel vurdering

Der kan være mange andre årsager til at det er svært at få økonomi til et efterskoleophold. Dette vil kræve en individuel beskrivelse af årsagen for ansøgningen og dokumentation af behovet.

Du kan sende din ansøgning via dette link:  Lokal elevstøtte