Vi kan først begynde optagelsesarbejdet når der foreligger følgende:

  • Dokumentation for elevens læse-/skrivevanskeligheder eller matematikvanskeligheder, fx ordblindetest.nu, PPR-papirer eller lignende.
  • En skoleudtalelse/elevplan.
Upload ordblindetest her
Upload skoleudtalelse her
Upload PPR her (Hvis der er en PPR/PPV udtalelse på eleven)
Upload evt. andre relavante dokumenter her (flere dokumenter kan markeres og uploades samtidigt).