Ansøgningsskema

For at ansøge om at blive optaget som elev skal du sende: (Gælder også for at komme på venteliste)  
  • ansøgning,
  • dokumentation i form af ordblindetest eller anden test, (se nedenfor)
  • skoleudtalelse (VIGTIGT: download skema til skoleudtalelse her)
  • evt. PPV-udtalelse, hvis der er lavet en sådan.
  Eksempler på gyldig dokumentation:
  • Ordblindetest.nu, Læsetest udarbejdet af skolens læsevejleder, Matematiktest for talvanskeligheder, PPR-udtalelse,
  • Udtalelse fra klasselærer, elevplan, efterskoleudtalelse.
   

 

Undertegnede forælder er indforståede med denne ansøgning

Forælder info

Vi kan først begynde optagelsesarbejdet når der foreligger følgende:

  • Dokumentation for elevens læse-/skrivevanskeligheder eller matematikvanskeligheder, fx ordblindetest.nu, PPR-papirer eller lignende.
  • En skoleudtalelse.
Upload ordblindetest her
Upload skoleudtalelse her
Upload PPR her (Hvis der er en PPR/PPV udtalelse på eleven)
Upload evt. andre relavante dokumenter her.