Ansøgningsskema

Optagelsesprocedure

For at ansøge om at blive optaget som elev skal du sende:
  • ansøgning,
  • dokumentation i form af ordblindetest eller anden test, (se nedenfor)
  • skoleudtalelse (VIGTIGT: download skema til skoleudtalelse her)
  • evt. ppr-udtalelse, hvis der er lavet en sådan.
  • tilmelding til besøg på skolen til rundvisning og samtale om optagelse sker her
Du har en måned til dette, hvis din ansøgning skal være gyldig. Kan det ikke lade sig gøre, skal du kontakte skolen for nærmere aftale. Evt. eftersendelse af papirer, sendes til (sikker mail) th@lystruphave.dk eller pr. post. Eksempler på gyldig dokumentation:
  • Ordblindetest.nu, Læsetest udarbejdet af skolens læsevejleder, Matematiktest for talvanskeligheder, PPR-udtalelse,
  • Udtalelse fra klasselærer, elevplan, efterskoleudtalelse.
HUSK at tilmelde dig infomøde eller andet åbent hus arrangement.  

 

Undertegnede forælder er indforståede med denne ansøgning

Forælder info

Vi kan først begynde optagelsesarbejdet når der foreligger følgende:

  • Dokumentation for elevens læse-/skrivevanskeligheder eller matematikvanskeligheder, fx ordblindetest.nu, PPR-papirer eller lignende.
  • En skoleudtalelse/elevplan.
Upload ordblindetest her
Upload skoleudtalelse her
Upload PPR her (Hvis der er en PPR/PPV udtalelse på eleven)
Upload evt. andre relavante dokumenter her.