Ansøgningsskema

Optagelsesprocedure

For at blive optaget som elev skal du:
  • Udfylde og sende nedenstående ansøgning
  • Vedhæfte dokumentation for læse/skrivevanskeligheder (ordblindetest) samt udtalelse fra skole
  • Besøge skolen til infoaften og have en samtale med en medarbejder.
Derefter behandler vi optagelsen og giver besked om du er optaget.

 

Undertegnede forælder er indforståede med denne ansøgning

Forælder info

Vi kan først begynde optagelsesarbejdet når der foreligger følgende:

  • Dokumentation for elevens læse-/skrivevanskeligheder eller matematikvanskeligheder, fx ordblindetest.nu, PPR-papirer eller lignende.
  • En skoleudtalelse/elevplan.
Upload ordblindetest her
Upload skoleudtalelse her
Upload PPR her (Hvis der er en PPR/PPV udtalelse på eleven)
Upload evt. andre relavante dokumenter her (flere dokumenter kan markeres og uploades samtidigt).